Contact: telefoon 010 - 4673105

 

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

http://mkdvcitykids.nl/kinderdagcentrumcitykids/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/shutterstock_163422077-1170x400.jpg

Klachtenregeling

Klachtenprocedure
Bij CityKids staat deskundige, hoogwaardige en gespecialiseerde zorg voor uw kind centraal. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Maar soms is dat niet voldoende.

Ouders kunnen hun klacht kenbaar maken door middel van een klachtenformulier dat verkrijgbaar is op de locatie of ouders  kunnen het klachtenformulier downloaden onder aan deze pagina. Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging of over de bejegening door medewerkers.

BENT U NIET TEVREDEN? WIJ HEBBEN EEN KLACHTENREGELING!
Citykids heeft als doel uw kind de zorg en voorzieningen te bieden die zij nodig hebben om op te groeien tot een zelfstandig individu. Het is mogelijk dat u niet tevreden bent over de door ons geboden zorg. Maar ook kunt u een klacht hebben over de organisatie of de bejegening. Soms zijn de verwachtingen ten aanzien van de zorg anders dan de daadwerkelijk geboden hulp.  De belangrijkste aandachtspunten vindt u hieronder. Een uitvoerige beschrijving hiervan treft u in ons klachtenreglement dat u bij ons kunt opvragen.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang, klachtbemiddeling en klachtbehandeling door een externe klachtencommissie.

Klachtopvang
U meldt en bespreekt de klacht met het management of de medewerker op wie de klacht betrekking heeft.
Voor uzelf kan het goed zijn het volgende in gedachten te houden:reageer zo snel mogelijk;

–     wanneer het een zaak betreft die niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan waarbij u van tevoren de klacht beschrijft. Zo kunnen beide partijen de tijd nemen om over de kwestie na   te denken en zich een mening vormen;

–     probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;

–     probeer zo zakelijk mogelijk te blijven;

–     u kunt iemand meenemen ter ondersteuning.

Meer informatie hierover kunt u vinden in ons klachtenreglement. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren is de zaak hopelijk al snel rechtgezet.

Klachtbemiddeling
Als de klachtopvang uw onvrede niet weg heeft genomen of wanneer u daarvoor rechtstreeks kiest, kunt u vragen om klachtbemiddeling. In principe zal de directeur hierbij als bemiddelaar optreden. Indien nodig kan hiervoor ook intern doorgeschakeld worden. In ons klachtenreglement staan de exacte spelregels voor klachtbemiddeling uitgebreid omschreven.

Klachtenbehandeling
De Wet Klachtrecht Cliënten Gezondheidszorg stelt verplicht dat iedere instelling een onafhankelijke klachtencommissie heeft.  Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie:
Transmissie. Molenstraat 30, 4201 CX te Gorinchem.
Wanneer dat uw voorkeur heeft kunt u met uw klacht altijd rechtstreeks bij deze commissie aankloppen. De volgende personen maken deel uit van onze klachtencommissie:

  • De heer mr. J. de Hoog, voorzitter
  • Mevrouw drs. A. den Hartog, lid
  • Mevrouw drs. L. van Baak, lid

 

Op deze pagina kunt het klachtenformulier downloaden.
Klik hier om het klachtenformulier te downloaden.

 

Contact Vestigingen Rotterdam

van Oldenbarneveltplaats 442
3012 AP / Rotterdam
010-4673105
info@mkdvcitykids.nl
————————————
Gouvernestraat 70E
3014 PR / Rotterdam
010-4334127
info@mkdvcitykids.nl

Contact Vestiging Den Haag

Jonckbloetplein 61
2523 AV Den Haag
070-4500987
info@mkdvcitykids.nl