Contact: telefoon 010 - 4673105

Nieuws voor professionals

Verwijzingsprocedure
De verwijzing naar CityKids gebeurt vanuit uiteenlopende disciplines en instanties, zoals:

artsen: huisartsen, kinderartsen, diverse specialisten, revalidatieartsen;
therapeuten: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten;
paramedici: diëtisten, orthopedagogen, maatschappelijk werk, transferverpleegkundigen;
reguliere kinderopvang;
wijkteams;
instellingen: MEE, Centrum Jeugd en Gezin, ziekenhuizen.
Wanneer u als verwijzer wilt overleggen over een eventuele plaatsing van een kind bij CityKids, verzoeken wij u per mail (info@mkdvcitykids.nl)  of telefonisch contact op te nemen met onze locatiemanager Suzanne Bakker 06-14996053.

Voordat een kind geplaatst kan worden bij CityKids zal er eerst uitgebreid informatie uitwisseling en overleg plaatsvinden met de behandelend arts(en) en/of instellingen waar het kind bekend is. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de ouders. Zo kan de zorg volledig afgestemd worden op de wensen en behoeften van het kind en van de ouders. Nadat CityKids volledig op de hoogte is van de medische en de gezinssituatie van het kind, wordt een indicatieaanvraag opgesteld.

Contact Vestigingen Rotterdam

van Oldenbarneveltplaats 442
3012 AP / Rotterdam
010-4673105
info@mkdvcitykids.nl
————————————
Gouvernestraat 70E
3014 PR / Rotterdam
010-4334127
info@mkdvcitykids.nl

Contact Vestiging Den Haag

Jonckbloetplein 61
2523 AV Den Haag
070-4500987
info@mkdvcitykids.nl