Contact: telefoon 010 - 4673105

  • Home
  • Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage

Bij kinderen die door ouders gebracht worden is er dagelijks contact tijdens de haal-en brengmomenten. Tijdens het haal moment krijgen de ouders mondeling toegelicht hoe de dag is verlopen door de kinderverpleegkundigen of (ortho)pedagogen, tevens  is het mogelijk deze voortgang via de mail te ontvangen. Bij kinderen die gebracht worden met de taxi is een goede communicatie van groot belang. Bij de intake krijgen ouders de keuze voor het gebruik van de voortgangsmail of een communicatieboekje. In deze voortgangsrapportage staat beschreven hoe de dag van uw kind bij CityKids is verlopen en op welke wijze er aan welke zorgdoelen is gewerkt. Op deze wijze worden de ouders dagelijks betrokken bij de voortgang van de behandeling van hun kind.

Samen leren, lachen en genieten van het alledaagse leven.

 

© Copyright 2018 CityKids. Alle rechten voorbehouden